Dokumenty uwierzytelniające

Certyfikat Psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego:
kliknij aby powiększyć
certyfikat psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego


Certyfikat Psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (na nazwisko panieńskie):
kliknij aby powiększyć
certyfikat psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego


Zaświadczenie o odbyciu szkolenia podyplomowego przygotowującego do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty:
kliknij aby powiększyć
kurs na certyfikat psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego


Dyplom doktorski:
kliknij aby powiększyć
Katarzyna Polak doktorat Uniwersytetu Jagiellońskiego


Dyplom ukończenia studiów magisterskich (nazwisko panieńskie):
kliknij aby powiększyć
Katarzyna Polak dyplom magisterski Uniwersytetu Jagiellońskiego

Menu

Designed by In Obscuro