O mnie

Jestem doktorem psychologii i certyfikowanym psychoterapeutą Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Tytuł magistra psychologii uzyskałam na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie w 2001 roku (link). Moja praca magisterska dotyczyła dziewcząt chorych na jadłowstręt psychiczny.

W 2012 roku, również na Uniwersytecie Jagiellońskim, otrzymałam stopień doktora nauk społecznych w zakresie psychologii (link). Mój przewód doktorski dotyczył problemów, z jakimi borykają się osoby wychowywane w rodzinach z problemem alkoholowym.

Od 2008 roku jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

W 2009 roku uzyskałam Certyfikat Psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (nr 495, zob. link). W ramach przygotowań do uzyskania certyfikatu, ukończyłam 4,5-letnie (645 godzin), całościowe szkolenie podyplomowe w Katedrze Psychiatrii Collegium Medicum UJ, atestowane przez Sekcję Naukową Psychoterapii i Terapii Rodzin PTP (link). Szkolenie doskonaliło warsztat pracy terapeutycznej w podejściu: systemowym, psychodynamicznym, poznawczo - behawioralnym oraz humanistycznym. Obejmowało też 260 godzin pracy własnej (własna terapia grupowa, praca genogramowa oraz praca własna w podejściu Gestalt). Ponadto, również w ramach przygotowań do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty, odbyłam staże w Oddziale Dziennym Leczenia Zaburzeń Nerwicowych i Behawioralnych Zakładu Psychoterapii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie oraz w Oddziale Dziennym Leczenia Psychoz Kliniki Psychiatrii Dorosłych Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.

Świadczeniem pomocy psychologicznej, w tym przede wszystkim prowadzeniem psychoterapii, zajmuję się od 2002 roku. W latach 2002 - 2010 pracowałam w Dziennych Ośrodkach Socjoterapii w Krakowie, prowadzonych przez Stowarzyszenie „U Siemachy”. Prowadziłam diagnostykę indywidualną i rodzinną, krótko- i długoterminową psychoterapię indywidualną dorosłych, a także dzieci i młodzieży, oraz systemową terapię rodzin. Prowadziłam też warsztaty psychoedukacyjne dla dzieci i młodzieży oraz dla rodziców i wychowawców, dostarczając im wsparcia w rozwiązywaniu problemów wychowawczych.

Od 2012 roku prowadzę prywatną praktykę psychoterapeutyczną – najpierw w gabinecie w Grodzisku Mazowieckim, a obecnie w gabinecie w Brwinowie. Prowadzoną przez siebie psychoterapię poddaję regularnej superwizji. W swojej pracy przestrzegam zasad Kodeksu Etycznego Psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (link).

Równolegle ze zdobywaniem doświadczenia praktycznego, przez wiele lat zajmowałam się też aktywnością naukową i badawczą. Opublikowałam kilka artykułów naukowych, uczestniczyłam w licznych konferencjach, prezentując wystąpienia ustne i posterowe. W 2009 roku zostałam zatrudniona w Centrum Uzależnień Departamentu Psychiatrii Uniwersytetu Michigan w Ann Arbor, USA. Podczas spędzonego tam roku zajmowałam się działalnością naukową i badawczą skoncentrowaną na szerokim spektrum problemów związanych z tematyką uzależnień i współuzależnień.

Prywatnie jestem żoną i mamą trójki dzieci.