Przeciwwskazania do psychoterapii

Przeciwwskazaniami do podjęcia terapii indywidualnej w moim gabinecie są:

- aktywna psychoza (np. schizofrenia; choroba afektywna dwubiegunowa; paranoja)
- aktywne uzależnienie (zalecana jest w pierwszej kolejności terapia uzależnień)
- niepełnosprawność intelektualna uniemożliwiająca refleksję i autorefleksję będącą podstawą procesu terapii
- nieszczere intencje (instrumentalne potraktowanie terapii jako drogi do osiągniecia innych celów jak np. zdobycie zaświadczenia czy diagnozy zwalniającej z niechcianych aktywności bez autentycznej chęci leczenia się i pracy nad sobą,)
- wysoce nieregularny tryb życia, pracy, częste wyjazdy itp. – uniemożliwiający systematyczne uczestniczenie w sesjach w co najmniej kilkumiesięcznej perspektywie czasowej


Przeciwwskazaniami do podjęcia terapii partnerskiej/małżeńskiej i rodzinnej w moim gabinecie są:

- istnienie przemocy fizycznej – zalecany jest najpierw kontakt z instytucjami zajmującymi się pracą z przemocą
- aktywne uzależnienie któregoś z partnerów/małżonków
- choroba psychiczna (psychoza) któregoś z małżonków
- pozostawanie któregoś z partnerów (lub obojga) w niezakończonym związku pozamałżeńskim
- nieuczciwe intencje i brak motywacji jednego lub obojga partnerów do pracy nad poprawą związku – chodzi tu o takie sytuacje gdy decyzja o rozstaniu czy rozwodzie została już podjęta przez jednego lub oboje partnerów (choć niekoniecznie wypowiedziana), a zgłoszenie się do gabinetu terapii ma na celu np. chęć uzyskania zaświadczeń, materiału do rozpraw rozwodowych itp., lub też wynika z pokusy przelania odpowiedzialności za podjętą decyzję rozwodową lub za jej zakomunikowanie na terapeutę.
- wysoce nieregularny tryb życia, pracy, częste wyjazdy któregoś z małżonków – uniemożliwiające systematyczne uczestniczenie w sesjach w co najmniej kilkumiesięcznej perspektywie czasowej.