Terapia par/małżeństw

Terapia par – to proces nakierowany na zmianę relacji łączącej partnerów życiowych - tak, by była ona bardziej satysfakcjonująca i mniej zagrażająca kryzysem.

W tym przypadku, terapeuta tworzy z partnerami układ, w którym, pozostając częściowo na pozycji obserwatora, pomaga im poznać i zrozumieć wzorce ich wzajemnych odniesień. Z drugiej strony, stając się też uczestnikiem i pewną „wartością dodaną” w tym kryzysowym, często odczuwanym jako patowy – układzie partnerskim, terapeuta ma możliwość jego poruszenia, wprowadzenia nowych perspektyw, pomysłów i możliwości zmian.

Sesje terapii pary trwają 80 minut i mogą mieć zmienną częstotliwość – zazwyczaj są to sesje cotygodniowe na początkowym etapie terapii, na późniejszym etapie mogą odbywać się nieco rzadziej.

Proces terapii par może też mieć różną długość, w zależności od wnoszonych problemów i od oczekiwań partnerów. Proces ten nie zawsze kończy się osiągnieciem harmonii w parze i przełamaniem kryzysu. Partnerzy zazwyczaj przychodzą na terapię dość późno – gdy kryzysy narastały i piętrzyły się latami. W tej sytuacji zdarza się, że - pełni wzajemnych pretensji i negatywnych emocji, nie pragną już (albo jedno z nich nie pragnie) ułożenia i odbudowania związku. Spotkania przy udziale terapeuty służą wtedy raczej poznaniu i zrozumieniu stanu ich relacji oraz wzajemnych uczuć.