Terapia rodzinna

Terapia rodzinna – często nazywana jest terapią systemową, gdyż podstawę teoretyczną dla opracowania jej zasad dała teoria systemów. Rodzinę traktuje się tu jako system połączonych wzajemnie ze sobą elementów – czyli poszczególnych osób tworzących rodzinę.

Dolegliwości jakich doświadczają członkowie rodziny traktowane są jako wynikające z określonych nieprawidłowości w organizacji systemu rodzinnego jako całości. Uwaga terapeuty jest skierowana na naprawę różnych aspektów funkcjonowania rodziny – takich jak komunikacja pomiędzy członkami rodziny i ich wzajemne odniesienia względem siebie, porządek w układzie rodzice – dzieci, emocjonalne procesy w rodzinie.

Nieprawidłowości w tych obszarach nie są traktowane jako trwałe zaburzenie czy patologia ale jako czasowe dysfunkcje, wynikające z dążenia rodziny do przetrwania i zachowania całości. Na wystąpienie takich dysfunkcji narażona jest każda rodzina, szczególnie w obliczu trudnych wydarzeń życiowych – jak np. śmierć bliskiej osoby, utrata pracy, przewlekła choroba.

Również niektóre etapy w naturalnym cyklu życia i rozwoju rodziny stanowią zwiększone zagrożenie dla rodzinnej harmonii i, jako takie, narażają ją na wystąpienie dysfunkcji.

Takimi etapami są np. okres dorastania dzieci czy też odchodzenie dorosłych dzieci z domu rodzinnego. Osiągane w wyniku terapii rodzinnej, pozytywne zmiany w różnych obszarach rodzinnego życia, zwiększają dobrostan i jakość życia poszczególnych członków rodziny.