Psychoterapia indywidualna

Psychoterapia indywidualna to proces, w którego centrum stoi konkretna osoba zgłaszająca się po pomoc. To ona określa cel pracy, to w niej mają się dokonać pożądane zmiany, i to jej dobrostan jest miarą postępów w psychoterapii indywidualnej.

Drogą do wyznaczonych celów jest tutaj relacja dwóch osób: osoby poszukującej pomocy i ulgi w cierpieniu, z psychoterapeutą. Relacja terapeutyczna, nacechowana akceptacją, zrozumieniem i wsparciem ze strony terapeuty, dostarcza pacjentowi okazji do doświadczania, poznawania i rozumienia siebie i swoich mechanizmów budowania bliskości oraz motywuje i pomaga wprowadzać zmiany mające wyeliminować cierpienie i służyć dobremu, satysfakcjonującemu życiu i funkcjonowaniu w świecie.

Sesje terapii indywidualnej trwają 50 minut, a sam proces terapii może mieć różną długość – od kilku miesięcy (psychoterapia krótkoterminowa) do kilku lat (psychoterapia długoterminowa), z czym wiąże się też odmienna głębokość pracy terapeutycznej – od tej bardziej powierzchniowej, skoncentrowanej w dużej mierze na rozwiązywaniu konkretnych problemów życiowych, po głęboką pracę zmierzającą do poznania i zmiany własnych procesów wewnątrzpsychicznych i mechanizmów osobowościowych, min. sposobów myślenia, przeżywania czy wchodzenia w relacje międzyludzkie i budowania bliskości.